• Zavolejte nám: +420 495 532 057

Naše poslání a vize

Naši práci považujeme za poslání a máme své vize jak a kam chceme směřovat do budoucna

Naše poslání

Naším posláním je poskytovat kvalitní ošetřovatelskou a sociální péči o seniory. Chceme tak přispět k udržení kvality života našich klientů a rodiny se tak mohou spolehnout, že jejich blízcí budou mít zajištěné důstojné stáří.

Naše vize

Máme vizi domova, který je v otázkách péče a v komplexním přístupu k seniorům v předních řadách poskytovatelů sociálních služeb, vytváří domácí prostředí, má plně profesionální personál, a je spolehlivým partnerem.

Standardy kvality sociálních služeb

Vše co děláme, podřizujeme standardům kvality sociálních služeb, které jsou stanoveny vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění. Tyto standardy obecně stanoví úroveň sociálních služeb s tím, že si je každý domov tzv. rozpracuje podle vlastních individuálních podmínek.