• Zavolejte nám: +420 495 532 057

O Nás

zde se dozvíte více informací o naší společnosti

Senior dům Beránek s.r.o. - poskytovatel sociálních služeb

Naše společnost byla založena nedávno (3. 7. 2018), výhradně za účelem poskytování sociálních služeb. Ty oficiálně poskytujeme od 1. 9. 2018. Důvodem bylo převzetí Domova pro seniory Beránek od původního provozovatele, kterým byl SPOLEK SENIOR KLUB MMJ. Domov sídlí v budově, která byla nově postavena v roce 2015, původně jako hotel s rozsáhlou terasou.

Registrace

Registrace poskytovatele sociálních služeb je proces vedený na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kdy žadatel o registraci musí předložit správnímu orgánu, tedy Odboru sociální péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, množství dokumentů a osvědčení, které prokazují jeho způsobilost poskytovat sociální služby v souladu se všemi souvisejícími právními předpisy. Abychom se stali řádným poskytovatelem, absolvovali jsme zmíněný proces registrace a tu jsme získali 23.8.2018 na základě rozhodnutí Odboru sociálních věcí pod č. j. KUKHK-23418/SV/2018/Aj/SOCRE/62-17. Od data 1. 9. 2018 jsme tedy, na základě registrace s identifikátorem č. 2026338 oprávněni poskytovat pobytové sociální služby v domově pro seniory.

Zařízení a typ sociální služby

Na základě registrace poskytujeme sociální služby v zařízení sociální péče – domov pro seniory (§ 49 zák. č. 108/2016 Sb.). Poskytujeme tedy pobytové sociální služby v souladu s § 33 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění seniorům od 63 let věku a to občanům v celé ČR, zejména pak z Královéhradeckého kraje. Náš domov má kapacitu 75 lůžek v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích s vlastním, či sdíleným sociálním příslušenstvím. Jedná se o novostavbu domu se třemi nadzemními podlažími, situovanou v historickém centru města Úpice.

Důležité údaje

Identifikátor: 2026338
Naše datová schránka: hvcb2sx 
Kontakt na provoz: provoz@sdbu.cz 
Kontakt v sociálních věcech: socialni@sdbu.cz

Na koho se můžete obracet

Ředitel: Jan Štefka
GSM:  +420 602 680 128
pracovní dny 8:00 – 18:00 hod. 
E-mail: reditel@sdbu.cz

Provozní ředitelka: Petra Kábrtová 
GSM:  +420 721 306 083
pracovní dny 8:00 – 16:30 hod.
E-mail: provoz@sdbu.cz

Sociální pracovnice: Monika Kovandová, DiS.
TEL: +420 608 953 325
pracovní dny 8:00 – 16:30 hod.
E-mail: socialni@sdbu.cz

Praktický lékař našeho domova

Smluvní praktický lékař: MUDr. Martin BORSKÝ
IČO: 24150037
Datová schránka: zmy5sig
GSM: +420 731 612 710
TEL: +420 326 721 005
E-mail: mudr.borsky@gmail.com