• Zavolejte nám: +420 495 532 057

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky?

Zde se dozvíte, co jsou to kompenzační pomůcky.

Přijetí bez pomůcek?

Zde se dozvíte, jaký je postup, když klient nastoupí bez pomůcek.

Přehled nejžádanějších?

Zde se dozvíte, jaké jsou nejžádanější kompenzační pomůcky.

Nabídka pomůcek?

Zde najdete přehled běžných kompenz. pomůcek.

Kompenzační pomůcky

Kompenzační a rehabilitační pomůcky pomáhají nahradit tělesné funkce, které v důsledku úrazu nebo nemoci optimálně nefungují. Cílem je co možná největší komfort klienta, aby s pomůckami co nejlépe zvládal stejné denní úkony, jako dříve. Sortiment pomůcek je určen především pro imobilní klienty, vozíčkáře, seniory a pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. Řadíme sem např. pečovatelská lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, chodítka, rolátory, toaletní a koupelnové pomůcky, elektrické skútry a různé doplňky. Tyto pomůcky jsou z většinou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení. Pomůcky na poukaz předepisuje lékař odbornosti neurologie, ortopedie, rehabilitace či obvodní lékař dle potřeb pacienta. Některé pomůcky podléhají také schválení revizním lékařem příslušné pojišťovny.

Přijetí klienta do péče bez kompenzačních pomůcek

Při nástupu klienta do našeho zařízení je důležité, aby otázka kompenzačních pomůcek byla řešena. Obvodní lékař může předepsat jen některé pomůcky, ostatní je poté potřeba zajistit přes specializované lékaře. V případě, že klient navštěvuje některého z výše uvedených specialistů, je nutné ještě před nástupem do zařízení domluvit vyšetření, kde budou pomůcky předepsané. Pokud není tato možnost, je potřeba zajistit pomůcky (invalidní vozík, vysoké chodítko) z jiných zdrojů (půjčovny kompenzačních pomůcek) alespoň do doby, kdy se klient dostane v řádném termínu na vyšetření. To, zda může lékař předepsat danou pomůcku je ovlivněno konkrétní diagnózou žádající osoby.

Přehled nejžádanějších kompenzačních pomůcek

Zde je seznam nejčastěji žádaných kompenzačních pomůcek, které předepisuje obvodní lékař:

  • Toaletní nástavec
  • toaletní nástavec s madly
  • sprchovací židle
  • sprchovací křeslo (určené pro imobilní osoby)
  • toaletní křeslo
  • francouzské hole.

Nabídka kompenzačních pomůcek

Každá z těchto pomůcek má svůj kód, který se udává již do poukazu. Je nutné domlouvat s lékaři konkrétní pomůcky, které odpovídají diagnóze a potřebě klienta. Většina pomůcek je v mnoha provedeních a v různých cenách. V přiloženém odkazu najdete katalog společnosti Meyra, která v mnoha případech zajišťuje pomůcky právě pro naše zařízení a doufáme, že Vám ulehčí výběr té nejhodnější pro vaše blízké. Pomůcky lze i za plnou cenu zakoupit. https://www.meyra.cz/ke-stazeni.html

Věříme, že pomůcky pomohou Vašim blízkým při zvládání běžných úkonů a zajistí jim potřebný komfort.